කලකිරුණු පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් අලුත් පක්ෂයක් හදයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් වෙනම පක්ෂයක් හැදීමට යන බව වාර්තාවේ.මෙහි පළමු සාකච්ඡාව මහනුවරදී පවත්වා තිබේ.මාධ්‍යම පළාත නියෝජනය කරන ජේශ්ඨ මන්ත්‍රීවරයෙක් මෙහි ප්‍රධානියා ලෙස කටයුතු කරන අතර මේ සදහා මහානායක හිමිවරුන්ගේ ආශිර්වාදයද ලැබී තිබේ.ඉදිරි කාලය තුළ මෙහි තවත් සාකච්ඡා ක්‍රියාත්මක වන අතර දැනට පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරුන් 20ක් මේ සාකච්ඡාවලට එක්ව සිටින බවද වාර්තාවේ.එජාප ප්‍රතිසංධාන වැඩ පිළිවෙළ නිසා මෙම මන්ත්‍රී පිරිස දැඩි කලකිරීමට පත්ව සිටී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here