ඇමතිකම් දමා ගිය මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඊළඟ කුරුමානම!

0

අමාත්‍ය තනතුරුවලින් ඉවත් වු මන්ත්‍රීවරුන් 16 දෙනා පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ වෙනම කණ්ඩායමක් ලෙස අසුන් ගැනීමට නියමිතය.එහෙත් පාර්ලිමේන්තුවේ ඔවුන්ට කතාකිරීමට කාලය ලබා ගැනීම මේ වනවිට ගැටලුවක් වී ඇති බවද වාර්තාවේ.එම නිසා මෙම කණ්ඩායම විපක්ෂ නායකධුරය ලබා ගැනීමේ උත්සාහයක නිරතවන බවද වාර්තාවේ.කෙසේ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙවන සැසි වාරය පටන් ගැනීමෙන් පසුව මේ ගැන කතානායකවරයා දැනුවත් කිරීමට නියමිත බවද වාර්තාවේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here