හැරගිය ඇමතිලාගේ පුරප්පාඩුවලට පත්කල නොගිය ඇමතිලා කවුද?

0

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමතිවරුන් හය දෙනකු ඉල්ලා අස්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ කැබිනට් අමාත්‍ය ධුර වල වැඩ බැලීම සඳහා කැබිනට් ඇමැතිවරුන් හතර දෙනකු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.
විද්‍යා හා තාක්ෂණ අමාත්‍ය ධුරයේ සහ නිපුණතා සංවර්ධන අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ බැලීම සඳහා ඇමැති සරත් අමුණුගම මහතා ද, අාපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය ධුරයේ වැඩ බැලීම සඳහා රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා ද, ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයේ වැඩ බැලීමට අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා ද, සමාජ සවිබල ගැන්වීමේ හා කම්කරු අමාත්‍යංශයේ වැඩ බැලීමට ඇමැති මලික් සමරවික්‍රම මහතා ද පත් කර ඇත.
අවුරුදු නිවාඩුවෙන් පසුව පූර්ණ කැබිනට් සංශෝධනයක් සිදුකිරීමට නියමිත අතර එතෙක් මෙම අමාත්‍යවරුන් ඔවුන්ගේ නියමිත අමාත්‍යාංශයවලට අමතරව මෙම අමාත්‍යාංශයවලද වැඩ බැලීම සිදුකරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here