සෙත්සිරිපාය තුන්වන අදියර පටන් ගන්න කතානායක යයි

0

වර්ග අඩි 14 ලක්ෂයක ඉඩ පහසුකම් සහිතව මහල් 25 කින් සමන්විතව ඉදිවන සෙත්සිරිපාය තෙවන අධියර ගොඩනැගිලි සංකීර්ණයට මුල් ගල තැබීම කතානායක කරූ ජයසූරිය මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය.එහිදී කතානායකවරයා ඩෝසරයක නැගී සුභ මොහොතින් ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කලේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here