ඇමරිකාවේ සිටි බැසිල් හදිසියේම ලංකාවට ආවේ ඇයි?

0

ඇමරිකාවේ සිටි හිටපු අමාත්‍ය බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ හදිසියේ දිවයිනට පැමිණියේය.එමිරේස්ට් සමාගමට අයත් ඊ.කේ.650 දරණ ගුවන් යානයෙන් අද පෙරවරු 8.40 ට ඔහු දිවයිනට පැම්ණ තිබේ.මේ මස අවසානයේ ඔහු දිවයිනට පැමිණීමට නියමිතව තිබූ අතර හදිසියේ පැමිණ අද පෙරවරුවේ සිට දේශපාලන කටයුතු වල නිරත වී සිටින බවද වාර්තා වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here