ඇමතිකම් අත්හළ ශ්‍රිලනිප මන්ත්‍රීවරුන්ට අසුන් ලෑස්තියි

ඇමතිකම්වලින් ඉවත්වු ශ්‍රිලනිප මන්ත්‍රීවරුන් දහසය දෙනාට හෙට පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ වෙනම ස්වාධීන කණ්ඩායමක් ලෙස අසුන් ගැනීමට අසුන් පනවා ඇති බව ප්‍රධාන වේත්‍රධාරී අනිල් පරාක්‍රම සමරසේකර මහතා වාසල විත්ති වෙත හෙලි කලේය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් ආසන්නයේම ඔවුන්ට අසුන් පනවා ඇති අතර ජේශ්ධත්වය අනුව ඔවුන්ට අසුන් පනවා ඇත.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here