ඇමතිකම්වලින් අස්වු පිරිස විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමෙන් විපක්ෂ නායකධුරය අවදානමේ!

0

අමාත්‍යධුරවලින් ඉවත් වු ශ්‍රිලනිප මන්ත්‍රීවරුන් පිරිස ලබන සතියේ රැස්වීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු සභාවාරයේදී විපක්ෂයේ අසුන් ගන්නා බව තිලංග සුමතිපාල මහතා වාසල විත්ති වෙත කියා සිටියේය.එහෙත් ඔවුන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කටයුතු වලට සම්බන්ධ නොවන අතර ශ්‍රිලනිප වෙනම කණ්ඩායමක් ලෙස කටයුතු කරනු ඇති.එහිදී මතුවන අනෙක් ගැටළුව වන්නේ විපක්ෂයේ බහුතර කණ්ඩායමක් සිටින විට සුළුතර පිරිසකට විපක්ෂ නායකත්වය සහ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකධුරය ලබාදීම ගැනය.ඉදිරියේදී ඒ ගැනද පාර්ලිමේන්තුවේ විවාද මතුවීමට ඉඩ තිබේ.මේ වන විට පාර්ලිමේන්තුවේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරුන් 54දෙනෙකු සිටින අතර මෙම 16 දෙනාද විපක්ෂයේ අසුන් ගත් විට විපක්ෂයේ සිටින එජනිස මන්ත්‍රීවරුන් ගණන 70ක් වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here