ආණ්ඩුවෙන් ගිය 16 දෙනාගේ ආරක්ෂාව ඉවත් කිරීමට හේතුව!

0

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වු ශ්‍රිලනිප අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ නියෝජ්‍ය කතානායකවරයාගේ ආරක්ෂාව අද පෙරවරුවේ සිට ඉවත්කර තිබේ.ඔවුන් එම තනතුරුවලින් ඉවත්ව ඇති නිසා මෙසේ ආරක්ෂාව ඉවත්කර ඇති බව වාර්තාවේ.ඒ අනුව මින් ඉදිරියට  ඔවුන් 16 දෙනාටම හිමි වන්නේ ඇමති ආරක්ෂක නිලධාරීන් දෙදෙනකුගේ ආරක්ෂාව පමණී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here