අවුරුදු කන්න හිරේ යන්න ඉන්න මන්ත්‍රී කවුද?

0

ප්‍රකාශයක් ලබාගැනීම සදහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතාව හෙට දිනයේ පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ කොට්ඨාසයට කැදවා තිබේ.හෙට දිනයේ තමන්ව අතඩංගුවට ගැනීමේ සූදානමක් පවතින බවද මන්ත්‍රීවරයා වාසල විත්ති වෙත කීවේය.බොහෝ දුරට තමන්ට අවුරුදු කන්න වෙන්නේ බන්ධනාගාරයේ බවද මන්ත්‍රීවරයා කීවෙය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here