අලුත බැදපු තරුණ ජෝඩු වලට දෙන ණය මහින්දානන්දට දෙන බව මංගල කියයි….. දුමී හොරෙන් බලයි!

0

අලුතින් විවාහ වුණු තරුණ ජෝඩු සදහා රුපියල් කෝටියක ණයක් ලබාදෙන බව මුදල් ඇමති මංගල අයවැය කතාවේදී කීවේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා දෙස බලමිනි.
“අපේ මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීතුමාට මේක ගන්න පුලුවන්.ඒත් එතුමටනන් ඉතින් ගෙවල් ඕනේ නෑනේ” මංගල සිනාසෙමින් කීවේය.පක්ෂ විපක්ෂ මැති ඇමතිවරුන් මේ කතාවට මහ හයියෙන් සිනාසුනේය.දුමින්ද දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා මේ අවස්ථාවේ අයවැය පොත කියවමින් සිටියේය.මේ කතාවට ඔහුටද සිනා ගියේය.ඔහු එක වරම හොරෙන් මංගල දෙස බැලුවේය. යලිත් බිම බලා ගත්තේය.මහින්දානන්ද මන්ත්‍රීවරයා දැන් විවාහ වී සිටින්නේ දුමීගේ කලින් බිරිදය. ඇය හිටපු අගමැති දි.මු.ජයරත්න මහතාගේ වැඩිමල් දියනියයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here