අලුත් සැසිය ගැන කතාකරන්න පක්ෂ නායකයෝ රැස්වෙති

පාර්ලිමේන්තුවේ නව සැසිවාරය පැවැත්වීම සහ ඉදිරි කටයුතු පිළිබඳ තීරණය කිරීමට පක්ෂ නායකයන්ගේ විශේෂ රැස්වීමක් අද පස්වරු 2.00ට පැවැත්වීමට නියමිතය.

අදාළ රැස්වීම අද පෙරවරු10ට පැවැත්වීමට නියමිතව තිබු අතර කැබිනට් මණ්ඩලයේ දිවුරුම් දීමක් වන හෙයින් පස්වරුවට කල් දමා තිබේ.

ලබන අට වැනි දා පැවැත්වීමට නියමිත නව සැසිවාරය විවෘත කිරීමේ උත්සවය හා පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරි න්‍යාය පත්‍රය පිළිබඳ මෙහිදී සාකච්ඡා කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here