අලුත් ආණ්ඩුකාරවරු ජනපති ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙයි

0

නව ආණ්ඩුකාරවරු හතක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.බස්නාහිර පළාත සදහා හේමකුමාර නානායක්කාර මහතා,සබරගමුව පළාත සදහා නිලුකා ඒකනායක මහත්මිය,දකුණු පළාත සදහා මාෂල් පෙරෙරා මහතා,මාධ්‍යම පළාත සදහා රෙජිනෝල්ඩ් කුරේ මහතා,වයඹ පළාත සදහා සී.වී.ලෝගේශ්වරන් මහතා,ඌව පළාත සදහා පී.බී.දිසානායක මහතා,උතුරු මැද පළාත සදහා එම්.පී.ජයසිංහ මහතා මෙසේ දිවුරුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here