අලුත් අගමැති ගැන බදුල්ලෙන් ඉගියක්

0

“ඔයාලගෙ අත්සන් නැති නිසා අපි මාර අමරුවක වැටුනේ”රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයෙක් පුත්තලම නියෝජනය කරන එජාප රාජ්‍ය ඇමතිවරයෙකුට කීවේය.

“හරි හරි කිසිදේකට බය වෙන්න එපා..අපි කිව්වොත් කිව්වා…” රාජ්‍ය ඇමතිවරයා කීවේය.ඔවුන් දෙදෙනා මෙලෙස කතා බහ කරමින් සිටියේ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රී භෝජනාගරයට යන අතර තුරේදීය.

ඉදිරිපසින් බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරන ඇමතිවරයෙකු පැමිණියේය.

“ඇමතිතුමා..ඔන්න අපේ වැඩේ හරි..කෝ අඩුම තරමේ ඔයාවත් අත්සන් කරලා නෑනේ…”එජාප රාජ්‍ය ඇමතිවරයා සිනා සෙමින් කීවේය.

“අපි වේලාවට වැඩේ දෙනවා..අපේ දිස්ත්‍රික්කයේ අලුත් අගමැති කෙනෙක් පත්වෙන කොට මමනේ මචන් වැඩිපුර සතුටු වෙන්න ඕනා”බදුල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ ඇමතිවරයා පොහොට්ටුව නියෝජනය කරන මන්ත්‍රීවරයාගේ පිටට තට්ටුවක් ද දමමින් යන්නට ගියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here