අයවැය දාන්න ලංවෙද්දී පාර්ලිමේන්තු වටරවුම වසා දමයි

0

අයවැය අද පස්වරු 2.00 ට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය. මුදල් ඇමති මංගල සමරවීර මහතාද මේවන විට පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණ තිබේ.තත්වය එසේ තිබියදී ශ්‍රී ලංකා එක්සත් ග්‍රාම නිලධාරී සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද විරෝධතාවක් හේතුවෙන් පොල්දූව මංසන්ධියෙන් පාර්ලිමේන්තුව දෙසට එන මාර්ගය තාවකාලිකව වසා දමා ඇති බව පොලිසිය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here