අපිට යන්න දෙන්න..විශ්වාසභංගයට අත ඉස්සූ මන්ත්‍රීවරුන් ජනපතිට කියපු කතාව

0

විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට ඉඩ දෙන්නැයි අගමැතිට එරෙහි විශ්වාසභංගයට පක්ෂවු ශ්‍රිලනිප අමාත්‍යවරුන් පිරිස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ලිඛිතව ඉල්ලා ඇත.විපක්ෂයේ හිදිමින් ජනාධිපතිවරයාට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද ඔවුන් ජනාධිපතිවරයාට යැවු ලිපියේ සදහන් වේ.තවදුරටත් ඇමතිකම්වල හිදිමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සහාය දීම කල නොහැකි බවද මෙම අමාත්‍යවරුන් පවස තිබේ.අමාත්‍යවරුන් වන ජෝන් සෙනවිරත්න,සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත,එස්.බී.දිසානායක,අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා,දයාසිරි ජයසේකර,තිලංග සුමතිපාල,සුමේධා ජයසේන,ටී.බී.ඒකනායක,තාරානාත් බස්නායක,අනුරාධ ජයරත්න,සුදර්ශනී ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ,සුසන්ත පුංචිනිලමේ,ඩිලාන් පෙරේරා,ලක්ෂ්මන් වසන්ත,චන්දිම වීරක්කොඩි යන මැති ඇමතිවරුන් ඒ අතර වෙති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here