අතපසුවීම නිවැරදි කරයි

0

පාර්ලිමේන්තුවේ සැසිවාරය ආරම්භ කරන ගැසට් නිවේදනයේ මෙතෙක් අඩුපාඩුවක්ව පැවති සැසිය පටන් ගන්නා වෙලාව සදහන් ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද පස්වරුවේ අත්සන් තබා තිබේ.ජනාධිපතිවරයා විදේශ සංචාරයක නිරත වීම හේතුවෙන් එම ගැසට් නිවේදනය අත්සන් කිරීම ප්‍රමාද විය.ඒ අනුව මැයි මස 8 වැනිදා පස්වරු 2.15ට නව සැසිවාරය ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here