අගමැතිගේ තවත් ආයතන 12 ක් ගලවයි!

0

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඇමතිධුරය දරණ ජාතික ප‍්‍රතිපත්ති හා ආර්තික කටයුතු අමාත්‍යාංශය යටතේ තිබූ තවත් ආයතන 13ක් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා වහාම ක්‍රියත්මක වන පරිදි ඉවත්කර තිබේ.

අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉවත් කරන ලද එම ආයතනය  වෙනත් අමාත්‍යංශ වෙත පවරා ඇත.

එසේ ඉවත් කර ඇත්තේ ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව, සුරැකුම්පත් විනිමය කොමිෂන් සභාව, ණය තොරතුරු කාර්යාංශය, ජාතික වැටුප් කොමිසම, ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදල, ජාතික මෙහෙයුම් මැදිරිය ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ අධීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගීතා කොමිසන් සභාව, ජාතික තරුණ සේවා සභාව, ජාතික යොවුන් සේනාංකය, වර්ජන කෝලාහල – සිවිල් කලබල හා ත්‍රස්තවාදය පිළිබඳ අරමුදලල මානව සම්පත් සංවර්ධනය කිරීමේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික සභාව, ජාතික යෞවන තිළිණ ප්‍රධාන අධිකාරිය යන ආයතනය.

ඒ අනුව අගමැතිවරයාගේ අමාත්‍යාංශයේ ආයතන ගනන ඉතා අතලොස්සක් බවට පත්ව තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here